Met hun ogen willen zij niets zien

Studio Chaja Art Journal

In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling:

Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen,
en jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben.

Want het hart van dit volk is afgestompt,
hun oren zijn doof
en hun ogen houden zij gesloten.

Met hun ogen willen zij niets zien,
met hun oren niets horen,
met hun hart niets begrijpen.

Want anders zouden ze tot inkeer komen
en zou Ik hen genezen.

Matteüs 13:14-15