Beven jullie niet voor Mij?

Studio Chaja Art Journal

Hebben jullie geen ontzag voor Mij? – spreekt de Heer.

Beven jullie niet voor mij?

Ik heb met zand de zee aan banden gelegd,
haar een vaste grens gesteld.
Haar golven donderen, maar tevergeefs,
ze bruisen onstuimig, maar worden gestuit.

Jeremia 5:22