God is groter dan ons hart

Studio Chaja Art Journal

Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, maar waarachtig, met daden.
Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan.
En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles.

Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen naar God wenden en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan Zijn geboden houden en doen wat Hij wil.

Dit is Zijn gebod:
dat we geloven in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen.
Wie zich aan Zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in Hem.
Dat Hij in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.

1 Johannes 3:18-24