De zevende engel

Ze brachten hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet.

De zevende engel goot zijn offerschaal leeg over de lucht.
Toen klonk er uit de tempel een luide stem, die uitriep: ‘Het is voorbij!’


Er volgden bliksemschichten en groot geraas en donderslagen.
Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren; verschrikkelijk was die aardbeving.

Openbaring 16:16-18