Hij waakt en Hij redt, Hij beschermt en bevrijdt

Studio Chaja Art Journal

Zoals een vogel boven zijn nest vliegt,
zo waakt de Heer van de hemelse machten over Jeruzalem,
Hij waakt en Hij redt, Hij beschermt en bevrijdt.

Jesaja 31:5