De wijsheid is niet in het land der levenden

Studio Chaja Art Journal

Maar de wijsheid – waar moet je haar zoeken?
en het inzicht – waar is het te vinden?

Geen sterveling kent de weg erheen,
de wijsheid is niet in het land der levenden.

De oervloed zegt: “Ze is niet bij mij.”
de diepste zee: “Bij mij evenmin.”

Job 28:12-14