Bevrijding van het slavenjuk

Studio Chaja Art Journal

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Galaten 5:1