Tijd om te leven!

Wat zal ik nog zeggen?

Wat Hij mij beloofd heeft, doet Hij ook.
Ik zou mijn levensweg hebben vervolgd,
gebukt onder mijn bittere lot.
Maar mijn Heer zei: “Tijd om te leven!”

Al die tijd zal mijn geest in leven blijven.
U geeft mij nieuwe kracht, U doet mij herleven.

Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht.
U hebt mij behoed voor het zinloze graf,
U hebt mijn zonden weggedaan.

Jesaja 38:15-17