Hij wil dat niemand verloren gaat

Studio Chaja Art Journal

Geliefde broeders en zusters:
Voor de Heer is een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

De Heer is niet traag met het nakomen van Zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

2 Petrus 3:8-9