De mens verdrijft de duisternis

Studio Chaja Art Journal

De mens verdrijft de duisternis,
hij dringt door tot in het binnenste der aarde,
tot aan de steen van diepst verborgen donkerte.

Job 28:3