Mijn ogen vloeien van tranen

Studio Chaja Art Journal

Mijn ogen vloeien van tranen,
zonder rust, zonder ophouden,
totdat de Heer vanuit de hemel neerkijkt en mij ziet.

Klaagliederen 3:49-50