Er is in Hem geen zonde

Studio Chaja Art Journal

U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in Hem geen zonde.

1 Johannes 3:5