Afgedaald in de stilte

Studio Chaja Art Journal

Niet de doden loven de Heer,
niet wie zijn afgedaald in de stilte,
wij zijn het, wij zegenen de Heer,
van nu tot in eeuwigheid.

Halleluja!

Psalmen 115:17-18