Vissers van mensen

Studio Chaja Art Journal
Studio Chaja Art Journal
Studio Chaja Art Journal

Hij zei tegen hen:

Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.

Matteüs 4:19