Geef mij de vreugde van vroeger

Studio Chaja Art Journal

Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
verban mij niet uit Uw nabijheid,
neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.

Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.

Psalmen 51:12-14