Alleen je eigen hart

Studio Chaja Art Journal

Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet,
in je vreugde kan een ander niet delen.

Spreuken 14:10