De stralende Morgenster

Studio Chaja Art Journal

Ik, Jezus, heb Mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten.

Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende Morgenster.

Openbaring 22:16