Ik wil het morgenrood wekken

Mijn hart is gerust, o God,
ik wil zingen en spelen,
mijn ziel, ontwaak met harp en lier
ik wil het morgenrood wekken.

U, Heer, zal ik loven in heel de wereld,
over U zingen voor alle volken.
Hemelhoog is Uw liefde,
tot aan de wolken reikt Uw trouw.

Verhef U boven de hemelen, God,
laat Uw glorie heel de aarde vervullen.
Bevrijd Uw geliefde volk,
help het met Uw machtige hand, verhoor mij.

Psalmen 108:2-7