Hij is in aantocht

Laat bruisen de zee en alles wat haar vult,
laat het veld juichen en alles wat daar groeit,
en laten de bomen jubelen voor de Heer,
want Hij is in aantocht, als Rechter der aarde.

1 Kronieken 16:32-33