Ik ga nu naar U toe

Studio Chaja Art Journal

Ik ben al niet meer in de wereld, Ik ga nu naar U toe, maar zijn blijven wel in de wereld.

Heilige Vader, bewaar hen door Uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij een zullen zijn zoals Wij een zijn.

Johannes 17:11