Hier komt het aan op wijsheid en inzicht

Studio Chaja Art Journal

Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden.

Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn.

Hier komt het aan op wijsheid en inzicht.

Openbaring 17:8-9