Nog eenmaal zal Ik de aarde doen beven

Destijds deed Zijn stem de aarde beven, nu heeft Hij deze belofte gedaan:
‘Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven, en met de aarde ook de hemel.’

Hebreeën 12:26