Nauw is de poort naar het leven

Nauw is de poort naar het leven,
en smal de weg ernaartoe,
en slechts weinigen weten die te vinden.

Matteüs 7:14