Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven

Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven,
Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen
en je er een levend hart voor in de plaats geven.

Ezechiel 36:26