De wind laat Hij los uit Zijn schatkamers

Ik weet het: groot is de Heer,
onze Heer overtreft alle goden.

De Heer maakt alles wat Hij wil
in de hemel en ook op de aarde
en in de diepten van de oceanen.

Wolken wekt Hij aan de einder der aarde,
bliksems maakt Hij en de regen valt,
de wind laat Hij los uit Zijn schatkamers.

Psalmen 135:5-7