Vrees niet want Ik ben je God

Studio Chaja Art Journal

Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met Mijn onoverwinnelijke rechterhand.

Jesaja 41:10