Het gebed van de ontheemden

Studio Chaja Art Journal

Alle volken zullen de naam van de Heer vrezen,
alle koningen van de aarde Zijn majesteit eren,
als de Heer Sion heeft opgebouwd
en Hij in majesteit is verschenen,
als Hij zich neigt tot het gebed van de ontheemden
en zich van hun bidden niet afkeert.

Psalmen 102:16-18