Laat de hemel zich verheugen

Buig u voor de Heer in Zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, wanneer Hij verschijnt.

Laat de hemel zich verheugen, de aarde juichen.
Zeg onder de volken: ‘De Heer is Koning.’

1 Kronieken 16:29-31