Alles wat mijn ogen vroegen

Alles wat mijn ogen vroegen, heb ik ze gegund,
elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven,
en ik genoot naar hartenlust van al het goede dat ik had verworven.
Het was het loon van mijn gezwoeg.

Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw,
alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had,
en ik zag dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was.
Het had geen enkel nut onder de zon.

Prediker 2:10-11