De vrede wereldwijd

Moge in Zijn dagen de rechtvaardige bloeien,
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat.

Moge Hij heersen van zee tot zee,
van de Grote Rivier tot de einden der aarde.

Psalmen 72:7-8