Zoals U water doet weerkeren in de woestijn

Keer ook nu ons lot, Heer,
zoals U water doet weerkeren in de woestijn.

Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.

Psalmen 126:4-5