Vreugde onder de engelen

Studio Chaja Art Journal

Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over 1 zondaar die tot inkeer komt.

Lucas 15:10