Ontwaak uit uw slaap

Studio Chaja Art Journal

Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht.

Daarom staat er:
Ontwaak uit uw slaap,
sta op uit de dood,
en Christus zal over u stralen.

Efeziers 5:13-14