Hemel en aarde zullen verdwijnen

Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Lucas 21:33