Wie God liefheeft moet ook de ander liefhebben

Studio Chaja Art Journal

Als iemand zegt:’Ik heb God lief’, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar.
Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.

We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen:
wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

1 Johannes 4:20-21