Mijn ogen gedroogd van tranen

Kom weer tot rust, mijn ziel.
de Heer is je te hulp gekomen.

Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood,
mijn ogen gedroogd van tranen,
mijn voeten voor struikelen behoed.

Psalmen 116:7-8