Luister en kom tot inzicht

Studio Chaja Art Journal

Nadat Hij de mensen bij zich geroepen had zei Hij:

‘Luister, en kom tot inzicht. Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein.’

Matteüs 15:10-11