Christus leeft in mij

Studio Chaja Art Journal

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God.

Met Christus ben ik gekruisigd; ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.

Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

Galaten 2:19-20