De God die de wereld gemaakt heeft

De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft,
Hij die over hemel en aarde heerst,
woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels.

Handelingen 17:24