Ik ga recht op mijn doel af

Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar een ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.

Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.

Filippenzen 3:13-14